11.10.2012 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGI
UNVAN DEG S KL G SINAV DUYURUSU
Kurumumuzda bos bulunan ve EK 1 tabloda kadro yerleri ve sayıları belirtilen
Mühendis, Avukat, statistikçi, Programcı ve Teknisyen kadroları için “Sosyal Güvenlik
Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi” hükümleri
çerçevesinde Kurum içi unvan degisikligi sınavı yapılmak suretiyle atama yapılacaktır.
I- UNVAN DEG S KL G SINAVINA KATILMA SARTLARI
Sınava katılabilmek için son basvuru tarihi itibarıyla asagıdaki sartlar aranır.
A) GENEL SARTLAR
Unvan degisikligi sınavında basarılı olmak.
B) ÖZEL SARTLAR
– Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
– Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
– Fakültelerin Bilgisayar Mühendisligi, nsaat Mühendisligi, Makine Mühendisligi,
Elektrik Mühendisligi ve Peyzaj Mimarlıgı bölümlerinden mezun olmak,
– statistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin statistik bölümünden mezun
olmak,
-Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik egitim
veren okulların Elektrik bölümünden mezun olmak,
– Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların bilgisayar programcılıgı bölümü mezunu olmak veya en az iki yıllık
egitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Milli Egitim Bakanlıgı onaylı veya
üniversitelerden alınan bilgisayar programcılıgı sertifikasına sahip olmak,
2) En az bir programlama dilini bildigini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli
Egitim Bakanlıgı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden
alınmıs onaylı programcılık sertifikası.) belgelemek,
II- BASVURUDA BULUNAMAYACAK PERSONEL
Unvan degisikligi sınavına;
1) Aday memurlar,
2) Kadroları baska kurumlarda olup da Kurumda geçici görevli bulunanlar,
basvuramazlar.
III- BASVURU SEKL VE YER
Unvan Degisikligi sınavına katılmak isteyen adaylar, ekte örnegi gösterilen form
dilekçe ile 11 Ekim 2012 tarihinden 17 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları
birimlere müracaat edeceklerdir. Birimler ise talepleri son basvuru tarihinden itibaren en geç 5
isgünü içerisinde yazı ekinde nsan Kaynakları Daire Baskanlıgında olacak sekilde
göndereceklerdir.
IV- SINAVA ALINMA
Talepler, nsan Kaynakları Daire Baskanlıgına intikalinden sonra gerekli sartların
tasınıp tasınmadıgı yönüyle incelenerek adayların sınava katılıp katılamayacakları Kurum
intranet sitesinde ilan edilecek ve duyuru görev yaptıkları birimlerce ilgililere teblig edilecektir.
Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giris belgeleri 15/11/2012 tarihinde
http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
V-SINAV ÜCRET
Sınava girecek adaylar, sınav masrafı olarak GAZSEM T.C. HALK BANKASI Gazi
Üniversitesi Kampüsü Subesindeki Sınav Hizmetleri hesabına 250 TL’yi (ikiyüzelli)
05-09 Kasım 2012 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücreti herhangi bir Halk Bankası
subesinden kurumsal tahsilat programı aracılıgıyla havale ücreti alınmadan ödenebilecektir.
VI- SINAVIN KONULARI VE SEKL
Sınav, Kurum mevzuatı (5502 ve 5510 sayılı Kanunlar) ile atama yapılacak kadronun
görev alanı ve niteligine uygun konulardan (%20 – %80) olusacak sekilde test usulü ile
yapılacaktır. Sınav ile ilgili ders notları sınavdan en az bir ay önce Kurumumuz intranet
sayfasında yayımlanacaktır.
VII- SINAVIN YER VE TAR H
Unvan Degisikligi Sınavı 02/12/2012 Pazar günü saat:10.00’da, M.Yasar Bostancı
Cad. ncitası Sk. No.4 (..B.F.Kampüsü) Yasam Merkezi 06500 Besevler/ANKARA
adresindeki Gazi Üniversitesi Sürekli Egitim Uygulama ve Arastırma Merkezinin (GAZSEM)
dersliklerinde yapılacaktır.
VIII- SINAV SONUÇLARININ DEGERLEND R LMES
Sınavı basarmıs sayılabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almıs olmak sarttır. Basarı listesi en yüksek puandan baslamak üzere düzenlenir. Basarı
puanının aynı olması halinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluslarında Görevde
Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı
Degerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların esit
olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst ögrenimi bitirmis olanlara ve üst
ögrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
IX- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE T RAZ
Sınav Kurulu, kendisine intikal ettigi tarihten itibaren bes is günü içerisinde sınav
sonuçlarını Kurum internet veya ntranet sitesinde ilan eder ve ilgililere teblig edilmek üzere
görev yaptıkları birimlere yazılı olarak bildirilir. Sonuçlara, ilan tarihinden itibaren bes is günü
içinde nsan Kaynakları Daire Baskanlıgına yazılı olarak itiraz edilebilir Aday itiraz
basvuruları Gazi Üniversitesi Sürekli Egitim Uygulama ve Arastırma Merkezi T.C. Halk
Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Subesindeki 06000038 no’lu hesabına, 25 TL itiraz ücreti
yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. tirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılarak
adaylara bildirilecektir. tiraz üzerine verilen karar kesindir.
X- SINAVI KAZANANLARIN ATAMASI
Sınavda basarılı olanların atamaları basarı sırasına göre duyuruda belirtilen bos kadro
sayısı dikkate alınarak en geç üç ay içerisinde yapılır. Sınavda basarılı olanlardan, atama
sartlarını tasımadıkları sonradan anlasılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
Eksik belge gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacak, ilana çıkılan kadrolar
dısındaki müracaatlara cevap yazılmayacaktır.
Sınavla ilgili diger duyurular GAZSEM internet adresinden
(http://gazisem.gazi.edu.tr/) takip edilecektir.
lanen duyurulur.
EKLER:
1- Tablo
2- Form Dilekçe
SINAV TAKV M
S VE SLEMLER
TAR H
MÜRACAAT BASLANGIÇ – BTS 11-17 Ekim 2012
SINAVA GRECEKLER LANI 02 Kasım 2012
DERS NOTLARININ YAYIMLANMASI 02 Kasım 2012
SINAV TARH 02 Aralık 2012
SINAV SORULARINA TRAZ 03-07 Aralık 2012
SINAV SONUCU 21 Aralık 2012
SONUCA TRAZ 21-25 Aralık 2012
TRAZLARIN SONUCA BAGLANMASI 03 Ocak 2013
rtibat Telefonları:
Ahmet KAVGACI Sube Müdürü :207 78 11
Filiz ERKOCA Sef :207 84 43
…………………………………………………
………………..
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi
Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde Kurumumuzda bos bulunan …………………….
kadroları için unvan degisikligi sınavına katılmak istiyorum.
Geregini arz ederim.
Tarih:
mza:
Kurum Sicil No: ………………………………….
T.C. Kimlik No: ……………………………….
Adı ve Soyadı : ………………………………….
Birimi : ………………………………
Unvanı : ………………………………
EKLER:
1-
2-
3-
Kadro Unvanı Alanı Kadro Yeri Derecesi Adedi Toplam
Afyon 6 1
Ankara 6 2
Aydın 6 1
Balıkesir 6 2
Bingöl 6 1
Bitlis 6 1
Çankırı 6 1
AVUKAT stanbul 6 6
stanbul 6 1 30
zmir 6 2
zmir 6 1
zmir 6 1
Konya 6 1
Konya 6 1
Mus 6 1
Nevsehir 6 1
Ordu 6 1
Rize 6 1
Samsun 6 1
Trabzon 6 1
Usak 6 1
Bayburt 6 1
Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Baskanlıgı) 1 1
STATSTKÇ Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Baskanlıgı) 3 1 11
Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Baskanlıgı) 5 1
Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Baskanlıgı) 6 8
Merkez (Destek Hizmetleri Daire Baskanlıgı) 3 1
Bursa 3 1
Çorum 3 1
Denizli 3 1
Elektrik sparta 3 1 13
TEKNSYEN zmir 3 1
Kütahya 3 1
Adana 5 1
Gaziantep 5 1
Ankara 6 4
Merkez (Hizmet Sunumu Genel Müdürlügü) 6 20
PROGRAMCI Merkez (Hizmet Sunumu Genel Müdürlügü) 7 1
nsaat Mühendisligi Ankara 6 6
Makine Mühendisligi Ankara 6 7
Elektrik Mühendisligi Ankara 6 2
MÜHENDS Bilgisayar Mühendisligi Ankara 6 3 23
Bilgisayar Mühendisligi Merkez (Hizmet Sunumu Genel Müdürlügü) 6 4
Peyzaj Mimarlıgı Merkez (Destek Hizmetleri Daire Baskanlıgı) 6 1
21

 

PDF İçin TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir