Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları

sgk

SGK tarafından hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları hakkında düzenlemeye istinaden duyuru yayınladı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 11.11.2015 tarihinde yapılan toplantısı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.2 Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasında 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

“4.1.2 – Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(3) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Ancak “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (Ek-4/H) tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ilgili maddesinde yer alan “Eczacı kârı” düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.”

Resmi Gazetede yayımlanacak ilk Sağlık Uygulama Tebliği ile yukarıda tanımlı hususlar 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere düzenlenecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Bir önceki yazımız olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları başlıklı makalemizde yoğun bakım hemşireliği sertifika, yoğun bakım hemşireliği sertifika programı ve yoğun bakım hemşireliği sertifikası hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir