HİZMET TAKİP PROGRAMINA VERİ AKTARIM SÜRESİNİN UZATILMASI 18/01/2013

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

18/01/2013

“HİTAP”
HİZMET TAKİP PROGRAMINA VERİ AKTARIM SÜRESİNİN
UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan yaklaşık
2.600.000 sigortalı ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan
sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik
ortama alınması amacıyla başlatılan hizmet takip programına ilişkin Tebliğ 14/4/2012
tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra Tebliğ’in 7 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin gönderilme süresi Başkanlık
Makamının 31/10/2012 tarihli Olur’u ile, Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen süre 31/12/2012, (b) bendinde belirtilen süre 28/2/2013 ve (d)
bendinde belirletilen süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
5510 sayılı Kanunun 100 ve 102 nci maddeleri uyarınca, kamu idarelerine
14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalıların bilgilerini Tebliğ’de belirlenen süre
içinde hiç göndermemesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin beş katı,
herhangi bir bilginin geç gönderilmesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin iki
katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Kamu idarelerinin programa veri aktarımı hususunda yoğun bir çalışma
yürütülmesine rağmen belirlenen sürede bilgi aktarımının yetiştirilmeyeceği yönündeki
talepleri dikkate alınarak, Başkanlık Makamının 31/12/2012 tarihli Olur’u ile veri
aktarımı süresi aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır.
Buna göre kamu idarelerinin,
a) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalıların için birinci
ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 1/4/2013 tarihine kadar,
b) Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih ile 1/4/2013 tarihi arasında ilk defa veya
tekrar atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini
31/5/2013 tarihine kadar,
c) 1/4/2013 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar
için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi
takip eden ikinci ayın sonuna kadar,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı,
belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,
d) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç)
31/12/2013 tarihine kadar,
programa aktarması gerekmektedir.
Önemle duyurulur.

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
İrtibat : Sezgin ÇOBAN Şube Müdürü V. E-posta : scoban4@sgk.gov.tr Telefon:(312) 4587768
Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye /ANKARA

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir