SGK işsizlik parası merak edilen soru ve yanıtları

SORU 1: Paramın yatıp yatmadığını nereden takip edebilirim?

CEVAP 1:
Paranızın yatıp yatmadığını http://saglik.ssk.gov.tr/IsgoremezlikTeyit/kontrol.faces den
takip edebilirsiniz.
Yukarıdaki linkin çalışmaması durumunda www.ssk.gov.tr devredilen kurum
uygulamalarından SSK seçilir. Açılan pencerede e- sağlık Giriş seçildikten sonra İnteraktif
uygulamalar penceresi karşınızdadır. İnteraktif uygumla penceresinden sistem müdürlükleri iş
göremezlik ödeme görme kısmından takip edebilirsiniz.
TC kimlik numarası veya Sicil Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda kayıt
bulunamadı yazısı görülürse işleminizin henüz bitmediği ve paranızın PTT’ye aktarılmadığını
söylemektedir.
Konu ile ilgili daha fazla yardım için bağlı bulunduğunuz Sigorta Müdürlüğünü aramanız
yeterlidir.

SORU 2 : Paramı hangi PTT şubesinden alabilirim?

CEVAP 2:
Her hangi bir PTT şubesinden TC kimlik numaranızı söyleyerek alabilirisiniz.

SORU 3 : Param PPT Şubesine kaç günde gider?
CEVAP 3:
Sigorta İl Müdürlükleri tarafından ödeme girişinizin yapıldığı günden 1 gün sonra PTT
şubelerinden alabilirsiniz.
SORU 4 : Raporumun karşılığında kaç para alabilirim? Hesabı nasıl yapılıyor?
CEVAP 4:
1.1 İş Kazası veya Meslek Kazası Sigortası:
Bu sigorta kolundan çalışanın yararlanabilmesi için, gerekli olan ilk koşul çalışanın aktif olarak
çalışması ve bu kazanın, bizzat mesleğini icra ederken başına gelmesi gerekmektedir. Meslek
icrası sırasında bir kazanın yaşanması ve bunu bir raporla belgelemesin durumunda SSK tarafından
geçmişe yönelik prim kazanç gün sayısına ve e-bildirge den gelen tutara bakılmadan, sigortalıya
mağduriyeti, günlük ücreti, iş verenin hazırladığı vizite raporuna göre hesaplanarak, ne şekilde
istirahatlı olduğuna göre, raporun ilk gününden itibaren bu ödeme yapılmaktadır.
Vizite Kağıdı: İş veren tarafından hazırlanan, çalışanın son çalıştığı 12 aya ait A, B ve C tipi
ücretleri belirten, SSK kurumunun ödemede baz alacağı bilgilendirme kağıdıdır.
A Tipi Ücret: Sigortalının bir aya ait kazandığı prime esas kazanç
B Tipi Ücret: Sigortalının bir ayda aldığı Prim ve ikramiye vs. fazladan gelirleri
C Tipi Ücret: Sigortalının sonradan toplu sözleşmeler vs. sonucu hak ettiği gelirleri
1.1.a A Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
Önceden Çalışmış ve sonrasında kaza geçirmiş Kişi için ;
Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ay, vizite kağıdındaki ve e-bildirgeden gelen verilere göre
belirlenerek o aylara ait ücretlerin toplamının çalıştığı günler toplamına bölünmesi ile bulunur.

Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ayda prim gün kaydı yoksa üçer aylık dönemlerde 12 ay
geriye gidilir. Önceki üç aya ait çalışması bir ay dahi olsa o ayın, güne göre aritmetik ortalaması alınarak günlük ücreti bulunur. Bu üç ay geriye gitme işlemi sigortalıya ait bir aya ait kazanç
bulunana kadar devam edilir.
Örnek:
Sigortalının 25.12.2005 de kaza geçirdiğini varsayarsak:
Ücretin hesaplanacağı aylar bu tarihe göre 11,10 ve 9. aylardır. Vizite kağıdından veya e-
bildirgeden elden edilmiş kazançlarının aşağıdaki gibi olduğu düşünülürse;

Ay Prim Gün Sayısı Ücret
11 30 600
10 31 600
09 30 500

Yukarıdaki verilere göre Günlük Ücret = 1700/91 olarak hesaplanır.
Önceki üç ayda sigortalıya ait kayıt bulunamadı ise ve durum aşağıdaki gibi ise hesaplama önceki
üç aylara gidilerek şu şekilde olacaktır.

Ay Prim Gün Sayısı Ücret
11 – –
10 – –
09 – –
08 – –
07 25 400
06 – –

Sigortalıya ait kazanç bulunan ilk üç aylık dönemdeki ücretin güne göre aritmetik ortalaması
alınarak Günlük ücret = 400/25= 16 YTL olacaktır.
Tabi ki bütün bu ücretler hesaplandıktan sonra elde edilen kazanç o aya ait taban ve tavan
fiyatlarının dışında olmamalıdır. Örneğin 7. aya ait taban kazanç günlük olarak 20 YTL olduğunu
düşünürsek sistem bu kazancı otomatik olarak 20 YTL ye çekmelidir ve hesabını bu fiyatı baz
alarak yapmalıdır.
İşe Girdiği Ay Kaza geçiren sigortalı için ;
İşe girdiği ay kaza geçiren ve daha öncesinde prime esas çalışması olmayan sigortalı için
e-bildirgeden kayıt gelmeyeceği için vizite kağıdında yazan çalışma gün sayısı ve kazanç
üzerinden yukarıdaki işlemler uyarınca hesap yapılır.
Günlük ücret, İşe başlama tarihi – kaza geçirme tarihi kadar hak ettiği ücretini, İşe başlama
tarihinden kaza geçirme tarihine kadar çalıştığı gün sayısı ‘ na bölünmesiyle bulunur.
İşe Girdiği gün Kaza geçiren sigortalı için ;
Günlük ücret, işveren ile sigortalı hangi ücrete anlaştı ise bu fiyat vizite kağıdı üzerinden alınarak
SSK ödemesini yapar.
1.1.b B Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
Sigortalının yukarıda anlattığımız günlük kazancın hesaplanacağı aylara ait B tipinde de kazancı
varsa bu kazançlar da günlük ücret hesabında dikkate alınmalıdır. A tipi ücretle hesaplama tipi ve
kriterleri aynı olmasına rağmen B tipi ücretlerden günlük kazancı hesaplamadaki tek sınırlama,
önceki üç ayın ücretleri hesaplanırken o aylara ait prim ikramiye gibi B tipi ücret varsa bunların toplamı, o aylarda hak edilen ücretlerin yarısından büyük olamaz. B tipi ücretin fazla olması
durumunda hak edilen ücretin yarısına göre hesaplama yapılır.
Örnek: Aşağıdaki örnekte yine ilk üç ayda sigortalının ücreti olmamış olsun ve sonraki üç ayda
ücretlere erişilmiş olsun.

Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret
11 – – –
10 – – –
09 – – –
08 30 600 200
07 25 400 400
06 15 400 200

Yukarıdaki kazanç tablosuna göre ilk hesaplayacağımız şey B tipi ücret toplamının A tipi ücret
toplamının yarısından küçük veya en fazla bu değere eşit olmasıdır.

(200+400+200)< =(600+400+400)/2 olmalı 800<=700 olması koşulu sağlanmadı dolayısıyla B tipi ücretler ne olursa olsun 700 olarak hesaba katılmalı; Son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70)+700/70 olarak hesaplanmalıdır. 1.1.c C Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması: C tipi ücretler de bir sınırlama olmaksızın ilgili aylara toplanır ve ortalamasına göre günlük ücret belirlenir. Örnek: Aşağıdaki örnekteki C tipi ücreti de olan sigortalıya ait kazanç ortalamasını hesaplayacak olursak; Ay Prim Gün Sayısı C tipi Ücret 11 - - 10 - - 09 - - 08 30 200 07 25 200 06 15 - C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından aynen toplama katabileceğimizden, C tipi ücret için günlük ücret = (200+200)/55 olarak hesaplanmalıdır. 1.1.d Üç Ücret Tipi İçin de En genel Hesapla İlgili aylardaki B tipi ücret toplamının <= A tipi ücret toplamından olduğunu varsayarsak, Önceki 3 aya ait (A tipi ücretler toplamı + B tipi ücretler toplamı + C tipi ücretler toplamı) ücretler toplamının çalışılan gün sayısına bölümünden çıkan değer çalışanın bu üç aylık zaman zarfındaki ödemede baz alınacak günlük ücretini verecektir. Ayrıca ücretlerin toplamı alındığında (A+B+C) ücretlerin taban ve tavan kontrolü yapılmalıdır. Tavan veya taban dışında olan ücretler bu sınırlara çekilmelidir. Fazlası veya azı ücretler hesaplamalarda kullanılmayacaktır. Örnek: Aşağıdaki örnekteki sigortalının en genel kazancını hesaplayacak olursak ; Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret C tipi Ücret 11 - - - - 10 - - - - 09 - - - - 08 30 600 200 200 07 25 400 200 200 06 15 400 200 - Yukarıdaki kazanç tablosuna göre B tipi ücretin küçük eşitlik kontrolünü yapacak olursak (200+200+200)<=(600+400+400)/2 olmalı 600<=700 olması koşulu sağlandığından B tipi ücreti aynen toplama katabiliriz. C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından bu tipide aynen toplama katabileceğimizden, son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70) + 700/70 + (200+200)/70 =35,71YTL olarak hesaplanmalıdır. o E son genel günlük ücret hesaplandıktan sonra ; o Doktor raporlarından elde edilen rapor günlerine göre; Ayaktan istirahatlı olduğu günler için SSK’ lıya Günlük Ücretin 2/3 ü Yatarak istirahatlı olduğu günler için ise Günlük Ücretin yarısı, SSK tarafından çalışmadığı her gün için ödenir. Bu ödemeler SSK tarafından en az 7 gün olmak koşuluyla SSK lıya istediği peryodlarda sonradan ödenir. Peşin ödeme yapılmaz, sadece ödemeden sonraki gelen günler resmi tatillere geliyorsa (Cumartesi Pazar dahil), bu günlerde de raporlu olunması koşulu ile, bu günlerin ödemesi önceden yapılabilir. Örnek: Örneği verilen sigortalının 10 gün ayaktan 20 günde yatarak raporlu olduğunu düşünürsek SSK ‘ nın sigortalıya ödeyeceği toplam tutar ; (35,71*2/3)*10 + (35,71*1/2)*20 = 595,16 YTL olacaktır. SORU 5: İşverenimin (muhasebecinin) çalışamazlık belgesini girip girmediğini bilgisayardan görebilir miyim? CEVAP 5: Hayır göremezsiniz. Ama işveren tarafından işvereninizle beraber takip edebilir yada size girmiş olduğu çalışmazlık belgesinin yazıcıdan çıktısını verebilir. SORU 6 : İşveren / Muhasebeci çalışamazlık belgesini internetten girmiş olmasına rağmen PTT’de istirahat param görünmüyor? CEVAP 6 : Sigortalıların istirahat raporları sağlık tesislerinden ya gelmemiş oluyor yada istirahat belgelerinde eksiklikler yanlışlıklar mevcut olduğundan sağlık tesisleri ile yazışma yapılmak zorunda kalınıyor. Dosya işlemleri eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra ödeme emri çıkıyor. Ödeme emri çıktıktan 1 gün sonra rapor paranız PTT şubelerine aktarılır. SORU 7: 5 günlük rapor param 3 gün olarak ödeniyor neden? CEVAP 7: 506 sayılı kanuna göre işkazası ve analık dışındaki raporların ilk iki günü ödenmez. SORU 8: Rapor paramı almak için ne yapmalıyım? CEVAP 8: Sağlık tesisinden aldığınız raporun bir nüshasını işverene götürerek çalışamazlık belgesinin girişi temininden sonra PTT’den ücreti alınabilir. SORU 9: Rapor paraları ödemelerinde herhangi bir kesinti söz konusu mudur? CEVAP 9: Ödemelerden (sigortalının iş göremezlik durumunu oluşturan nedenle kendi kusurunun bulunmaması halinde ) herhangi bir kesinti söz konusu değildir. SORU 10: Analık iznine ayrılan sigortalının kazanç hesabı doğumdan önceki son üç aya göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle prim yatırılan son 1 aya göre kazanç hesabı yapılmaktadır.Bu durum kazanç’ın eksik yada fazla hesaplanmasına neden olabilir mi? CEVAP 10: 88. madde 4. paragrafta belirtildiği gibi sistemde bu durumlarda kazanç priminin yatırıldığı son üç ay üzerinden hesaplanmalıdır. SORU 11: Emzirme yardımını ne kadar süreyle alabilirim? CEVAP 11 : Emzirme yardımı canlı doğan çocuk sayısı başına sabit bir maktu yardımdır. Emzirme yardımı bir kereye mahsus 50.00 ytl olarak ödenir. SORU 12: Geçici İşgörmezlik ödeneğini alabilmem için neler yapılması gerekiyor? CEVAP12: Sağlık tesisince düzenlenen İşgörmezlik belgesinin Ünitemiz ilgili servine gelmesi,akabinde ilgili Sigortalıların İşverenlerince “ sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi” düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Kuruma bildirilmesinden sonra Ünitelerimizce işlem yapılmaktadır. kaynak:PDF olarak indir

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

3 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir