Kredi Kartıyla Prim yatırma (bağkur,sgk ve emekli sandığı)

Bu uygulamayla kredi kartınızla internet üzerinden ziraatbankası güvencesiyle ödeme yapabilirsiniz


DEVREDİLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERİ
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/b)
  PRİM ÖDEMELERİ
01-AYLIK PRİM TAHSİLATI: Geçmiş ve cari döneme ait olup ödenmemiş
prim tutarları,  gecikme zammı ve gecikme cezası borçlarının ödenebildiği alandır (Bağ-
Kur isteğe bağlı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (Bağ-Kur tarım) sigortalıların
primleri de bu seçenekten ödenir.)

02-  EK/19  MD.’YE  GÖRE  PRİM  TAHSİLATI  YAPILANDIRMA  (5458
KAN.): 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun yürürlüğe
girmeden önceye ait sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın yeniden sigortalılık
olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının  ödenebildiği alandır.

08-  SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ:  5510 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce  02/08/2003 tarihi ile 30/09/2008 tarihleri arasında Bağ-Kur dışında ki
sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlardan esnaf ve sanatkarlar gibi kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışması olanların, ödeyecekleri sosyal güvenlik destek primlerinin
ödenebildiği alandır.

09-  HİZMET İHYASI (TOPTAN ÖDEME): Bağ-Kur kapsamında çalışırken
işten  ayrılan  fakat  malullük  veya  yaşlılık  aylığı  bağlanmasına  hak  kazanamayan
sigortalılardan bu sürelere ilişkin primlerini toptan ödeme olarak geri almış olanlardan   bu
sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlere, ödemeleri gereken ve  
Kurumca yazılı olarak tebliğ edilen tutarın ödenebildiği alandır.   

10-  17 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5510 KANUN):
5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince sigortalılığın durdurulması ile ilgili
uygulamanın, yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme
tutarının ödenebildiği alandır.
  ASKERLİK BORÇLANMASI
03-  ASKERLİK BORÇLANMASI:  4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalıların,
askerlik borçlanma tutarının ödenebildiği alandır.

DEVREDiLEN SSK ÖDEMELERi
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/a)

iSTEĞE BAĞLI SiGORTALILARIN PRiM ÖDEMELERi

iST.BAĞLI SiG.PRĠMLERi-CARi DÖNEMİ: 506 sayılı Kanunun 85 inci
maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 4958, 5458 ve 5510 sayılı Kanunlara göre prim
borçlarını yapılandıranlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereğince
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt
dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı
olanların yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır.    
(Bağ. numarası almıĢ olan isteğe bağlı  sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-
Kur  Ödemeleri  seçeneğinden  01-Aylık  Prim  Tahsilatı  seçeneğinden  ödeme
yapabilirler.)

iST.BAĞLI SiG.PRiMLERi-TOPLULUK  BORCU:  506 sayılı Kanunun 86
ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerden 01/10/2008 tarihinden
sonra vergi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ettirilenlerin yasal ödeme süresi
geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır.  (Bağ. numarası almıĢ olan
isteğe bağlı sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-Kur Ödemeleri seçeneğinden
01-Aylık Prim Tahsilatı seçeneğinden ödeme yapabilirler.)

İST.BAĞLI SİG.PRiMLERi-YAPILANDIRMA  (5458  KANUN):  506 sayılı
Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 5458 sayılı Kanuna göre prim
borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini ödeyebildikleri
alandır.

İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-TOPLULUK  YAP.  (5458  KANUN):  506 sayılı
Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalıların 5458 sayılı Kanuna
göre prim borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini
ödeyebildikleri alandır.

 İŞVEREN PRiM ÖDEMELERi
İŞVEREN  PRiMLERi  –  CARİ  DÖNEM:  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü
maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamındaki  (Devredilen  SSK)  sigortalıları
çalıştıran işyeri işverenlerinin bu sigortalılara ilişkin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari
ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği alandır.
iŞVEREN PRĠMLERi – İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları
çalıştıran işyeri işverenlerine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan
ve işverenlerce tebellüğ edilen  yasal ödeme süresi  geçmemiş idari para  cezalarının
ödenebildiği alandır.
İŞVEREN PRiMLERi –  YAPILANDIRMA  (5458  KAN.):  5458 sayılı Kanun
uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işyeri işverenlerinin son ödeme süresi geçmemiş
taksit tutarlarını ödenebildiği alandır.

  İŞVEREN iCRA ÖDEMELERi
İŞVEREN  iCRA ÖDEMELERi –  DOSYA SEÇiMLi:  İşverenlerin icraya
intikal etmiş borçlarının tamamının  değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki
borçlarının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN  İCRA ÖDEMELERĠ – PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal
etmiş borçlarının tamamının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN  İCRA ÖDEMELERİ –  TAKSiT PEŞİNATI: İşverenlerin  icraya
intikal  etmiş  borçlarının  6183  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesine  göre  tecil  ve
taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği alandır.
iŞVEREN  iCRA ÖDEMELERi –  TAKSiT TAHSiLATI:  İşverenlerin  icraya
intikal  etmiş  borçlarının  6183  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesine  göre  tecil  ve
taksitlendirilmiş olup taksit  miktarınınödenebildiği alandır. 

TARIM SiGORTALILARI  PRiM ÖDEMELERi (2925 sy. Kanun)
TARIM SiGORTALILARI – PRiM TAHSiLATI (2925 KANUN): 2925 sayılı
Kanun kapsamındaki (SSK-Tarım) tarım sigortalılarının yasal ödeme süresi geçmemiş
(cari ay) prim borçlarının ödenebildiği alandır.

DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIĞI  ÖDEMELERİ  
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/c) 

EMEKLİ SANDIĞI İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ PRİM: 5434 sayılı Kanunun 12
nci maddesi ve ek 76 ncı  maddeye göre isteğe bağlı iştirakçi olanların yasal ödeme
süresi geçmemiş (cari ay) keseneklerinin ödenebildiği alandır.

 

KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇILAN SAYFADA Kredi Kartı ile Prim Ödeme Uygulamasına girmek için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

istirahat param yattımı

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir