ÖDEME KOMiSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

11.01.2013

DUYURU

ÖDEME KOMĠSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIġMALARI SONUCU YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER
HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluĢturulan “Ödeme
Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j maddesine göre
“Bedeli Ödenecek Ġlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 14.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek Ġlaçlar Listesine eklenen ilaçlar listesi

 

 

 

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Ġlaç ve Eczacılık Daire BaĢkanlığı
Ġrtibat : Dai.BĢk.Dr.Hüseyin KILIÇASLAN E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078120
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir