POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İŞ İSTEME BEYANNAMESİ

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İŞ İSTEME BEYANNAMESİ

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ Buraya bu iş isteme beyannamesini doldurduğunuz günlerde en son çekilmiş vesikalık bir fotograf yapıştırınız.
İŞ İSTEME BEYANNAMESİ
T.C. No :
Açıklamalar :
1- Aşağıdaki bütün soruları tam ve açık olarak cevaplayınız.
2- Cevapları kendi el yazınızla ve mürekkepli kalemle doldurunuz.
3- Beyannamenin bazı yerlerinde basılı olan hazır cevaplardan durumunuza uygun olanının yanında
bulunan karenin içine (X) işareti koyunuz.
4- Bu beyannamenin doldurulmak üzere iş isteyenlere verilmesi işe alınacakları anlamına gelmez.
5- Bu beyannamedeki tüm bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması gerekmekte olup, yalan
beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı gibi işine de son verilebilir.
1- Soyadınız 2- Adınız 3- Babanızın adı 4- Annenizin adı
       
5- Cinsiyetiniz 6- Doğum yeriniz ve tarihi 7- Uyruğunuz 8- Medeni haliniz
Bekar
Evli
9- Nüfusa kayıtlı olduğunuz a) İl b) İlçe c) Mahalle – Köy ç) Cilt No d) Aile Sıra No e) Sıra No Kan grubunuz
10- Askerlik Durumunuz
Yaptım
Yapmadım
Tecilli
Muaf
Yapanlar için rütbeniz
Subay
Er
Subay olarak yapmışsanız
Askere sevk ve kıtaya katılış tarihleriniz Terhisiniz Sicil veya kayıt numaranız.
Eğitim Birliği / Sınıf Okuluna Katılış Tarihi Yedeksubay okuluna Asteğmenliğe Nasıp tarihi
Er olarak yapmışsanız
Askerlik Şubesinden Sevk Tarihi Terhis tarihiniz Nerede yaptığınız
11- Tahsil durumunuz
a) İlk öğretim
b) Orta öğretim
c) Ön lisans
d) Lisans
ç) Yüksek lisans
d) Doktora
Enson mezun olduğunuz veya ayrıldığınız okulun adı Öğrenim süresi Başlama tarihi Bitirme tarihi Mezun oldunuz mu? Bitirme not ortalamanız Mesleki branşınız Okulu bitirmediyseniz kaçıncı sınıftan ayrıldınız.
12- Bildiğiniz yabancı dil (KPDS/YDS)’ye göre dereceniz (A), (B), (C) (D)
İngilizce Almanca Fransızca Diğer
13- Mecburi hizmetiniz
Var
Yok
Varsa hangi kurumda kaç yıl     :
14- Emekli, dul, yetim aylığı alıyor musunuz?
Evet
Hayır
Evet ise maaş alınan sosyal güvenlik kurumunun adı Kayıt sıra no Aylık tutarı
15- Bu güne kadar çalıştığınız işyeri var ise aşağıya yazınız. Hizmetin saklanması halinde cezai işlem uygulanacaktır.
İşyerinin adı Çalıştığınız yerdeki unvanınız Başlayış tarihi Ayrılış tarihi Ayrılış sebebiniz
16- Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydınız var mı? Var ise
Emekli sandığı sicil no SSK sicil no Bağkur sicil no
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İŞ İSTEME BEYANNAMESİ
17- AİLE DURUMUNUZ : (Aile fertlerinizden okula gidenlerin sıra ile numaraları üzerine birer (x) işareti koyunuz. Erkek adlarından sonra (E), Kadın adlarından sonra (K) harflerini yazınız.)
a) Öz Çocuklarınız b) Kanunen bakmakla mükellef olduğunuz kimseler
Adı ve soyadı Doğum tarihi Gün Ay Yıl Adı ve soyadı Yakınlık derecesi Doğum tarihi  Gün Ay Yıl
18- Aile fertlerinden işe gidenler veya geliri olanlar var mı ? (17 nolu sorudaki aile bireylerinden)
Adı ve soyadı Çalıştığı işyerinin adı Geliri
19- Eşiniz çalışıyor mu?
Evet
Hayır
Kamu Kurumu Özel Sektör Kendi Nam ve Hesabına
20- Sertifikalı eğitimleriniz.
21-Hobi ve özel yetenekleriniz.
22- Kanuni ikametgah adresiniz 23- Size ulaşabileceğimiz sabit ve cep telefon numaraları
Geçici adresiniz
e-mail adresiniz
24-Bu iş isteme beyannamesini okudum. Buna göre beyannameyi gerçeğe uygun olarak doldurdum.
……/……./ 201
İmza
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların “İstenecek Belgeler ve Atama” başlıklı 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında “Ataması yapılacak adayların bulunmuş oldukları beyanlar ile vermiş oldukları belgelerin doğruluğu PTT tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların atamaları yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.” hükmü yer almaktadır.

orjinal form için tıklayınız.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir