SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15.01.2013

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Yapıldığı belirlenen maddi
hatanın uygulamada sıkıntı yaratmaması amacıyla bu duyuru metnine ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu Tebliğin;
1)Madde 5’de “(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman
hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm
hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral
formları ise Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir.”
şeklinde yer alan hükümde sehven yazılan “Ek:2/B” ifadesi “Ek:2/C” olarak,
2)Madde 24’de “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar
Listesi’ne (Ek-2/B)” ilave şeklinde ifade edilen (55) numaralı madde, Ek:2/C listesinin (57)
numaralı maddesi olarak,
işlem görecek olup, eczane provizyon sistemi de bu doğrultuda kurgulanmıştır.
3) 10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 35 numaralı maddesinin (b)
fıkrasında yer alan “26 ila 34 üncü maddeler” ifadesi, tebliğin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
ve 34 üncü maddelerini kapsamaktadır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Dr.Hüseyin KILIÇASLAN E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078120
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir