Sosyal Güvenlik Kurumundan duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumundan duyuru

Bilindiği üzere, 2006 yılında 5502 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kuruldu ve üç sosyal güvenlik teşkilatı tek çatı altında birleştirildi. Tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının oluşturulması için  hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında yürürlüğe girdi. Böylece çalışanların sigortalılık türlerine göre farklı olan mevzuatları birleştirilmek suretiyle norm ve standart birliği sağlandı.
 Bütün dünya ülkel erinin gıpta ile izlediği sosyal güvenlik reformu sürecinde, merkez ve taşra teşkilatı oluşturuldu, kurumsallaşma tamamlandı, ikincil mevzuat hazırlandı, teknolojik altyapı iyileştirildi, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek i
çin gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli ve özverili çalışmalar gerçekleştirildi.
 Bir kuruluşun en önemli zenginlik kaynağı o kuruluşta çalışan bilgili, nitelikli, tecrübeli ve işine bağlılığı yüksek olan çalışanlarıdır. Kurum ve kuruluşları başarıya götüren ve onlara üstünlük kazandıran çalışanlar, işletmenin görünmez varlıklarını temsil etmektedirler. Bir kurumda personelin gayreti ve özverisi sayısı arttıkça ve bu kişilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerinden yararlanıldıkça Kurumlar başarılı olmakta ve başarıyı yakalamaktadır.
 Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm kademe çalışanları olarak hayatımızın önemli bir zaman dilimini SGK çatısı altında geçiriyoruz, yoğun bir iş temposuyla vatandaşlarımıza hizmet etmenin, gururunu ve coş kusunu birlikte paylaşıyoruz.
 Bugün gelinen süreçte, mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan personelimiz ile birlikte başardığımız bazı yenilikleri sizlerle paylaşmak isterim.
 Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde emeklilerimize mahallinde daha hızlı hizmet verebilmek için, merkezde yürütülen işlemler, il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerine devredildi.
 Sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyet değerlendirmelerinin merkezde yapılması uygulamasına son verildi ve 13 ilde bölge sağlık kurulları oluşturuldu. Başvuruların
hızla sonuçlandırılması suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetleri önlenmiş oldu.
 SGK tarafından verilen ve vatandaşlarımız doğrudan etkileyen hizmetlerin başında emekli aylığı bağlama işlemleri geliyor. Yapılan özverili çalışmalar ile daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri 30 günün altına düşürüldü.

 24 saat hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 ile vatandaşlarımıza, kendileriyle ilgili her türlü bilgiye, SGK’ya gitmeksizin telefonla ulaşabilme ve talep ve önerilerini çağrı merkezi aracılığıyla yetkililere iletebilme imkanı getirildi. Bu projemiz, %85 ‘lik yüksek memnuniyet oranı ile ilgili kategoride “Dünya Birinciliği” aldı.
 Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, SGK İl müdürlüklerini yeniledik. Hizmete ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, 2012 sonu itibariyle 410 Sosyal Güvenlik Merkezi açtık. Binalarımızın içyapısını da vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat hizmet alabilmeleri için modern bir şekilde tasarladık. İşlemle rin sıra numarası ile yapılmasını sağlayarak kuyrukları bitirdik.
Vatandaşlarımızın en zor günlerinde hizmet vermekte olan bir Kurum olarak, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek ve vatandaşın en kolay ulaşabileceği yerlerde işlemlerini yapmak amacı ile bugün itibariyle 435 adet Sosyal güvenlik merkezini kullanıma açmış bulunuyoruz.
 Sigortalı ve emeklilerimiz ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından otomatik olarak faydalanabilmesi için Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi uygulamaya konuldu. Bu sayede, emekli olan vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık aktivasyonları, yol masrafına katlanıp sosyal güvenlik merkezlerine gelmelerine ve kuyruklarda beklemelerine gerek kalmadan otomatik olarak açılıyor.
 Kamuoyunun yıllardır gündeminden düşmeyen İntibak işlemleri, 2,7 Milyon dosyayı çok kısa bir zaman diliminde, üstün gayret ve fedakârlık göstererek inceleyen personelimiz marifeti ile gerçekleştirildi. Bugün itibariyle SGK nüfusumuzun neredeyse tamamına hizmet veren bir Kurum konumundadır. 2012 yılı Temmuz ayı verilerine göre özel sandıklar dahil sosyal güvenlik kapsamına giren nüfus 64.410.823 kişi olup, sigortalı nüfus oranı %86,2’dir. Yaklaşık 9,5 milyon yeşil kart sahibinin 01.01.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması ile de 74.724.269 olan ülke nüfusunun tamamına yakın kısmı GSS kapsamına alınmıştır.
 Kurumumuz tarafından, bağımsız bir şirkete ilk defa yaptırılan araştırma sonucuna göre, vatandaşlarımızın Kurumumuzun hiz metlerinden memnuniyet oranı % 76 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz, yaklaşık 75 milyon nüfusun tamamını kapsayan, yüzde 76’lardaki memnuniyet oranının yükseltilmesini amaçlayan,

vatandaşlarımızın verilen hizmetlerden daha da memnun olduğu bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülmesini sağlamaktır. Sözlerimi sonlandırırken, Henry Ford’un bir sözünü sizlerle paylaşma isterim, Ford “ Fabrikalarımı alabilirsiniz, binalarımı yakabilirsiniz, fakat çalışanlarımı geri verirseniz bu işi aynen geri kurarım” diyerek çalışanların bir kurum için neyi ifade ettiğini çok güzel bir biçimde ifade etmiştir. Yine, personelimizin çalışma özverisini ve iş yükünü ifade etmek üzere, Alman Sosyal
Güvenlik Kurumunun (DRV) 65 bin personel ile yürüttüğü sosyal güvenlik işlemlerini 26 bin personelimizle ifa ettiğimizi belirtmek isterim.
 Bugün gelinen noktanın en önemli mimarları olan, vatandaşlarımıza hak ettiği kesintisiz hizmeti vermek için gece-gündüz demeden, özveriyle ve inançla çalışan personelimize içten teşekkürlerimi sunuyorum.
 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yadigâr GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

1 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir