SON HABERLER

14 Mayıs Eczacılık Günü

Ülkemiz sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutluyoruz. Ülkemizin son yıllarda sağlıkta eriştiği nokta, elde ettiği başarılar tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. İnsanımıza, hak ettiği sağlık Devamını Oku

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Kurumumuz ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların, tahsilat sistemlerimizle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Prim ödeme yükümlülerimizin Devamını Oku

ADLİ SİCİL BEYANI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında (23/1/2008-5728/25 md.) (1) “Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde Devamını Oku