SON HABERLER

ADLİ SİCİL BEYANI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında (23/1/2008-5728/25 md.) (1) “Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde Devamını Oku

ÇOCUK BAKIM PARASI

SGK Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan anneler için çocuk bakım parası verilmesi konusunda detaylar açıklandı. Çocuk parası alınabilmesi için iki adet kriter olduğu belirtilirken kriterlerin en önemlisi Devamını Oku